Vicki Thomsen, bestyrelsesmedlem

Manager of Clinical Research Unit, Hæmatologisk afd., Sjællands Universitetshospital, Roskilde,
vtho@regionsjaelland.dk,
Mobil 4732 4869