Birgitte Schlemmer, bestyrelsesmedlem

GCP-koordinator,
GCP-Enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospital,
schlemmer@clin.au.dk,
Mobil 6166 0773