Bliv medlem af

DSGCP

Medlemskab

Som medlemmer af DSGCP optages kontingentbetalende Medlemmer (individuelle personer) og Enheder (kollektive interesser, såsom firmaer, hospitalsafdelinger, juridiske personer, offentlige forvaltninger og lign.), som arbejder med, eller interesserer sig for, kliniske undersøgelser eller afprøvninger på mennesker.

Hver Enhed skal tilknytte en person, som vil være den primære kontakt til DSGCP.

Der er for nuværende ikke begrænsning på hvor mange personer, der kan indgå under ét Enhedsmedlemskab, men Bestyrelsen forbeholder sig ret til at kunne fastsætte et loft.

Enheder, der melder sig ind i selskabet, har ret til at sende ansatte, der hver især opfylder kravene til Medlemskab, til selskabets arrangementer. Der kan dog ved nogle af selskabets arrangementer være begrænsning på hvor mange personer, som kan deltage under ét Enhedsmedlemskab.

Medlemmer og repræsentanter for Enheder kan opstilles til valg til bestyrelsen. Enheder har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Medlemskab for individuelle personer koster 300 kr. årligt.

Enhedsmedlemskab koster 1.500 kr. årligt.

Kontingentændringer vedtages på generalforsamlingen.

Meld dig ind i DSGCP:

Privat medlemskab


  Navn

  Kontaktperson

  Faktureringsadresse

  Postnummer og by

  Fakturareference

  Telefonnummer

  E-mail

  Evt. besked

  Jeg accepterer DSGCP's privatlivspolitik

  Enhedsmedlemskab


   Enhed/firma

   EAN-nummer (offentlig virksomhed)

   Kontaktperson

   Faktureringsadresse

   Postnummer og by

   Fakturareference

   Telefonnummer

   E-mail

   Evt. besked

   Jeg accepterer DSGCP's privatlivspolitik