• Frequently Asked Questions

Hvordan bliver jeg medlem?

DSGCP har to forskellige typer af medlemskab, et individuelt medlemskab og enhedsmedlemskab, som f.eks. hospitalsafdelinger eller private firmaer. For at blive medlem skal Contar have en indmeldelsesblanket. Se mere om medlemskab og indmeldelse her.

Hvornår blev DSGCP stiftet?

Dansk Selskab for Good Clinical Practice blev stiftet i 1987 med det formål, at diskutere og udbrede kendskabet til Good Clinical Practice (GCP) og klinisk forskningsmetodologi.

Hvad koster det at være medlem?

Medlemskab for individuelle personer koster 300 kr. årligt. Enhedsmedlemskab koster 1.500 kr. årligt. Contar administrerer medlemskaberne og sender årlige kontingent opkrævninger ud. Hvis du har ændringer til dit medlemskab er det derfor vigtigt, at Contar får besked.

Hvor ofte holder DSGCP møder?

DSGCP holder løbende medlemsmøder både i København og Århus. Møderne annonceres på denne hjémmeside, samt via emails til medlemmerne

Der afholdes ca. 5-7 medlemsmøder årligt.

Hvad koster et arrangement?

For at deltage i DSGCPs arrangementer skal du være medlem.

Medlemsmøderne er gratis for alle med et individuelt medlemskab og for ansatte i enheder, dvs. hospitalsafdelinger, firmaer etc. der har et enhedsmedlemskab.

Prisen for at deltage i kurserne varierer, men vil fremgå af beskrivelsen af det enkelte arrangementet.

Hvordan kan jeg se, hvilke arrangementer jeg er tilmeldt?

For at kunne tilmelde dig møder og kurser skal du først oprette en brugerprofil.til denne hjemmeside En brugerprofil oprettes her. Når du har oprettet en brugerprofil og er logget ind, vil de møder og kurser du er tilmeldt fremgå af “Dine arrangementer”.

Hvem er medlemmer?

Medlemmerne af Dansk Selskab for Good Clinical Practice udgør en bred vifte af klinikere, ansatte ved offentlige forskningsenheder, ansatte i medicinal- og biotekindustrien, ansatte ved de danske GCP-enheder, medlemmer fra Det Videnskabsetiske Komité system og Lægemiddelstyrelsen samt medlemmer, der beskæftiger sig med, eller interesserer sig for GCP og kliniske forsøg.

Hvem er æresmedlemmer?

DSGCP har på nuværende tispunkt fire æresmedlemmer: Jørgen Dirach, Erik Jakobsen, Kurt Pfeiffer Petersen og Anette Jørgensen.

Hvordan tilmelder jeg mig et arrangement?

For at kunne tilmelde dig et arrangement skal du være medlem af DSGCP og have oprettet en brugerprofil her på siden. Se mere om medlemskab her og om oprettelse af brugerprofl her.

Så snart du er logget ind på siden, kan du finde det arrangement du er interesseret i og klikke på “Tilmed dig arrangementet”. Arrangementet vil herefter fremgå af oversigten “Dine arrangementer”.

Hvem er med i bestyrelsen?

Bestyrelsen består fra og med 3 til og med 9 personer valgt på generalforsamlingen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Medlemmerne af bestyrelsen og deres kontaktdetaljer kan ses her.

Hvordan melder jeg mig ud?

Contar skal have besked, hvis du ønsker at melde dig ud af DSGCP. Contar kan kontaktes her.

Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet af et Enhedsmedlemskab?

Ikke alle ved om de er omfattet af et Enhedsmedlemskab, så er du i tvivl kan du kontakte Contar. Er du ansat i en af disse enheder, er du omfattet af dette medlemskab og kan derfor deltage i møder og kurser arrangeret af DSGCP.